thumbnail - Thỏa thuận chia sẻ khí đốt thách thức tinh thần đoàn kết của EU
Trường Sơn
Hà Nội

Thỏa thuận chia sẻ khí đốt thách thức tinh thần đoàn kết của EU

Thỏa thuận giảm tiêu thụ khí đốt của EU nhằm giúp các thành viên chia sẻ gánh nặng năng lượng, nhưng có nguy cơ gây ra lục đục nội bộ. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác