thumbnail - Thỏa thuận kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông: Thêm động lực "cất cánh"
Tuấn Anh
Hà Nội

Thỏa thuận kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông: Thêm động lực "cất cánh"

Việc ký thỏa thuận kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông giữa 4 địa phương, gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên tạo động lực mới.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác