thumbnail - Thỏa thuận xuất khẩu được ký, nhưng giải cứu 22 triệu tấn ngũ cốc Ukraine không đơn giản
Tuấn Anh
Hà Nội

Thỏa thuận xuất khẩu được ký, nhưng giải cứu 22 triệu tấn ngũ cốc Ukraine không đơn giản

Thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine có thể đã được ký kết, nhưng thách thức trong việc chuyển hàng triệu tấn từ các cảng Biển Đen bị phong tỏa chỉ mới bắt đầu.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác