thumbnail - Thời hạn sở hữu chung cư phụ thuộc vào kết quả kiểm định
Viễn Đông
Hà Nội

Thời hạn sở hữu chung cư phụ thuộc vào kết quả kiểm định

Dự thảo Luật nhà ở sửa đổi vừa được Bộ Xây dựng đưa ra lấy ý kiến lần 2 có nêu rõ việc cần phải áp dụng thời hạn sở hữu chung cư nhằm đảm bảo an toàn cho cư dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác