thumbnail - Thông tin nơi sinh trên hộ chiếu liệu có quan trọng?
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Thông tin nơi sinh trên hộ chiếu liệu có quan trọng?

Vấn đề thông tin nơi sinh trên hộ chiếu thu hút nhiều chú ý sau khi Đức tạm ngưng cấp thị thực cho những hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam với lý do là vì không có thông tin này.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác