thumbnail - Thông tư mới nhất về nâng lương, nâng lương trước hạn nhà giáo cần biết
Gia Loc
Hà Nội

Thông tư mới nhất về nâng lương, nâng lương trước hạn nhà giáo cần biết

GDVN-Thông tư này hợp nhất Thông tư 08/2013 và Thông tư 03/2021 của Bộ Nội vụ về chế độ nâng lương, nâng bậc lương của cán bộ, công chức, viên chức,…
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác