thumbnail - Thủ đô Hà Nội cần phát triển như thế nào để vừa hiện đại vừa văn hiến?
Quân Mạnh
Hà Nội

Thủ đô Hà Nội cần phát triển như thế nào để vừa hiện đại vừa văn hiến?

VTV.vn - Phát triển Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", phấn đấu ngang tầm thủ đô các nước phát triển là phương hướng, nhiệm vụ được Bộ Chính...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác