thumbnail - Thứ gì bắn 146 triệu tấn nước lên khí quyển? ‘Soi’ vệ tinh của NASA, chuyên gia bất ngờ
Lan đột biến
Hà Nội

Thứ gì bắn 146 triệu tấn nước lên khí quyển? ‘Soi’ vệ tinh của NASA, chuyên gia bất ngờ

146 triệu tấn nước được bắn lên khí quyển, sau khi quan sát vệ tinh, chuyên gia của NASA thấy gì?
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác