thumbnail - Thứ gì có thể di chuyển nhanh hơn cả ánh sáng? Khoa học vào cuộc, kết quả bất ngờ!
Gia Loc
Hà Nội

Thứ gì có thể di chuyển nhanh hơn cả ánh sáng? Khoa học vào cuộc, kết quả bất ngờ!

Ánh sáng có khả năng di chuyển với tốc độ rất nhanh trong chân không. Vậy, thứ gì có thể vượt qua?
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác