thumbnail - Thu hồi nhiều sản phẩm mỹ phẩm trên Shopee chứa thủy ngân, chất cấm
Trường Sơn
Hà Nội

Thu hồi nhiều sản phẩm mỹ phẩm trên Shopee chứa thủy ngân, chất cấm

Các sản phẩm sau khi kiểm nghiệm đều chứa hàm lượng thủy ngân vượt quá mức cho phép, không đáp ứng yêu cầu về giới hạn kim loại nặng trong mỹ phẩm.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác