thumbnail - Thu hút công nghệ cao chuyển đổi nền kinh tế xanh ở Việt Nam
Gia Loc
Hà Nội

Thu hút công nghệ cao chuyển đổi nền kinh tế xanh ở Việt Nam

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho rằng, để xanh hóa nền kinh tế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là giải pháp trọng tâm, trong đó chú trọng công nghệ cao. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác