thumbnail - Thủ khoa đạt 30 điểm tuyệt đối tổ hợp 3 môn đến từ Hà Nội
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Thủ khoa đạt 30 điểm tuyệt đối tổ hợp 3 môn đến từ Hà Nội

Theo dữ liệu điểm thi vừa công bố, cả nước có một thủ khoa đạt tuyệt đối  ở tổ hợp A00. Thủ khoa này đến từ Hà  Nội.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác