thumbnail - Thu nhập bình quân của giảng viên tăng 20,8% khi tự chủ đại học
Tuấn Anh
Hà Nội

Thu nhập bình quân của giảng viên tăng 20,8% khi tự chủ đại học

Khi thực hiện tự chủ đại học, các trường có chính sách cạnh tranh, thu hút giảng viên giỏi chuyên môn và khả năng nghiên cứu khoa học. Tỷ lệ giảng viên trình độ tiến sĩ ngày một tăng, từ 25% năm 2018 lên trên 31% năm 2021. Các chính sách về lương thưởng của giảng viên cũng được cải thiện.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác