thumbnail - Thu nhập của sao Marvel sau nhiều năm đóng phim
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Thu nhập của sao Marvel sau nhiều năm đóng phim

Thù lao của Sydney Sweeney được tính bằng nghìn USD cho mỗi phim. Sau khi khấu trừ các chi phí, số tiền còn lại không nhiều.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác