thumbnail - Thu nhập của tài xế công nghệ từ 7 - 12 triệu đồng/tháng
Liên Hương
Hà Nội

Thu nhập của tài xế công nghệ từ 7 - 12 triệu đồng/tháng

Cả nước có khoảng 200.000 tài xế công nghệ đang hoạt động chở người và hàng hóa. Với mức thu nhập không cao, làm việc căng thẳng, song lái xe công nghệ hầu như chưa được tiếp cận với các chính sách an sinh xã hội.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác