thumbnail - Thu thuế 4 tháng đầu năm tăng 13% nhờ những khoản tăng đột biến
Cường bếu
Hà Nội

Thu thuế 4 tháng đầu năm tăng 13% nhờ những khoản tăng đột biến

Tổng thu ngân sách của ngành thuế 4 tháng đầu năm đạt 47% dự toán, bằng 113% cùng kỳ. Trong đó, thu từ dầu thô tăng 82,6%.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác