thumbnail - Thủ tướng: "4 ổn định, 3 tăng cường, 2 đẩy mạnh và 1 kiên quyết không"
Trường Sơn
Hà Nội

Thủ tướng: "4 ổn định, 3 tăng cường, 2 đẩy mạnh và 1 kiên quyết không"

Thủ tướng nêu rõ yêu cầu 4 ổn định, 3 tăng cường, 2 đẩy mạnh, 1 tiết giảm và 1 kiên quyết không trong chỉ đạo, điều hành thời gian tới.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác