thumbnail - Thủ tướng Áo chỉ trích EU khiến các thành viên thất bại về mua khí đốt
Quốc Cường
Hà Nội

Thủ tướng Áo chỉ trích EU khiến các thành viên thất bại về mua khí đốt

Thủ tướng Áo - Karl Nehammer chỉ trích Ủy ban châu Âu và cho rằng các quốc gia thành viên thất bại trong việc đưa ra các chỉ thị trái ngược về việc mua khí đốt
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác