thumbnail - Thủ tướng chỉ đạo hàng loạt giải pháp thúc đẩy xây dựng nhà ở xã hội
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Thủ tướng chỉ đạo hàng loạt giải pháp thúc đẩy xây dựng nhà ở xã hội

Thủ tướng mong muốn lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế nhận diện những kết quả, nhất là hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong phát triển nhà ở xã hội để tìm ra giải pháp.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác