thumbnail - Thủ tướng chia sẻ hình ảnh xúc động của Mẹ Việt Nam Anh hùng
Lan đột biến
Hà Nội

Thủ tướng chia sẻ hình ảnh xúc động của Mẹ Việt Nam Anh hùng

Thủ tướng đồng ý và đề nghị làm nhanh việc lưu trữ mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được hài cốt để phục vụ đối chiếu sau này.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác