thumbnail - Thủ tướng chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện
Lan đột biến
Hà Nội

Thủ tướng chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện

Chiều 6/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện, chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác