thumbnail - Thủ tướng chủ trì thảo luận giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô
Viễn Đông
Hà Nội

Thủ tướng chủ trì thảo luận giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

Thủ tướng nhấn mạnh lạm phát trong vòng kiểm soát; tăng trưởng kinh tế 6 tháng đạt 6,42%; dự báo tăng trưởng quý III cao hơn quý II; các cân đối lớn được bảo đảm …
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác