thumbnail - Thủ tướng chủ trì thảo luận về giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Thủ tướng chủ trì thảo luận về giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

Thủ tướng nhấn mạnh lạm phát vẫn đang trong vòng kiểm soát; tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 6,42%; dự báo tăng trưởng quý III cao hơn quý II; các cân đối lớn được bảo đảm như thu ngân sách, lương thực, thực phẩm, năng lượng, thị trường lao động…
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác