thumbnail - Thủ tướng: Chưa xác định được thông tin liệt sĩ là nỗi đau, trăn trở lớn
Tuấn Anh
Hà Nội

Thủ tướng: Chưa xác định được thông tin liệt sĩ là nỗi đau, trăn trở lớn

Thủ tướng nhấn mạnh việc hàng trăm nghìn liệt sĩ chưa xác định được thông tin là hàng triệu nỗi đau, trăn trở của những người còn sống.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác