thumbnail - Thủ tướng cùng 4 Bộ trưởng, trưởng ngành trả lời chất vấn
Trường Sơn
Hà Nội

Thủ tướng cùng 4 Bộ trưởng, trưởng ngành trả lời chất vấn

Tại kỳ họp thứ 4 này, bốn nhóm vấn đề chất vấn được Quốc hội lựa chọn gồm các lĩnh vực xây dựng, thông tin và truyền thông, nội vụ và thanh tra. Tại kỳ họp cuối năm này, Thủ tướng Chính phủ sẽ trực tiếp trả lời chất vấn tại Quốc hội.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác