thumbnail - Thủ tướng: Đất đai là vấn đề phức tạp, chính sách không thể nóng vội
Viễn Đông
Hà Nội

Thủ tướng: Đất đai là vấn đề phức tạp, chính sách không thể nóng vội

Thủ tướng nhấn mạnh, đất đai là vấn đề hệ trọng, hết sức phức tạp, nhạy cảm, đặc biệt quan trọng đối với sự ổn định và phát triển bền vững đất nước. Chủ trương, chính sách về đất đai cần bám sát thực tiễn, hoàn thiện dần, không cầu toàn, không nóng vội…
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác