thumbnail - Thủ tướng đề nghị Bộ Công an có giải pháp liên quan hộ chiếu mới
Diệu Thúy
Hà Nội

Thủ tướng đề nghị Bộ Công an có giải pháp liên quan hộ chiếu mới

Thủ tướng đề nghị Bộ Công an nghiên cứu và có giải pháp vấn đề liên quan tới mẫu hộ chiếu mới, tránh những tác động bất lợi trong bối cảnh mở cửa, phục hồi kinh tế.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác