thumbnail - Thủ tướng đề nghị Bộ Công an có giải pháp về mẫu hộ chiếu mới
Viễn Đông
Hà Nội

Thủ tướng đề nghị Bộ Công an có giải pháp về mẫu hộ chiếu mới

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Bộ Công an có giải pháp về vấn đề liên quan tới mẫu hộ chiếu mới, tránh những tác động bất lợi trong bối cảnh mở cửa, phục hồi và phát triển.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác