thumbnail - Thủ tướng đề nghị nghiên cứu, có giải pháp về mẫu hộ chiếu mới
Tuấn Anh
Hà Nội

Thủ tướng đề nghị nghiên cứu, có giải pháp về mẫu hộ chiếu mới

Thủ tướng đề nghị Bộ Công an nghiên cứu và có giải pháp liên quan tới mẫu hộ chiếu mới, tránh những tác động bất lợi trong bối cảnh mở cửa.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác