thumbnail - Thủ tướng: Kinh tế tư nhân là động lực phát triển kinh tế đất nước
Duy Tân
Hà Nội

Thủ tướng: Kinh tế tư nhân là động lực phát triển kinh tế đất nước

Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi nói về các thành phần kinh tế và định hướng phát triển kinh tế tư nhân.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác