thumbnail - Thủ tướng: Phải chịu trách nhiệm nếu để dịch COVID-19 bùng phát trở lại
Viễn Đông
Hà Nội

Thủ tướng: Phải chịu trách nhiệm nếu để dịch COVID-19 bùng phát trở lại

Thủ tướng nhấn mạnh, các cơ quan, địa phương nào để dịch bệnh bùng phát trở lại phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác