thumbnail - Thủ tướng Phạm Minh Chính: Việt Nam chọn chính nghĩa và công lý, không chọn bên
Minh DucTRan
Hà Nội

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Việt Nam chọn chính nghĩa và công lý, không chọn bên

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ trong bài phát biểu tại CSIS, trước nhiều sự lựa chọn, Việt Nam không chọn bên mà chọn chính nghĩa, sự công bằng, công lý và lẽ phải trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc; bình đẳng, tất cả cùng có lợi, tất cả cùng chiến thắng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác