thumbnail - Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an có giải pháp với mẫu hộ chiếu mới, tránh tác động bất lợi
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an có giải pháp với mẫu hộ chiếu mới, tránh tác động bất lợi

TTO - Nghiên cứu và có giải pháp xử lý vấn đề mẫu hộ chiếu mới, tránh những tác động bất lợi trong bối cảnh mở cửa, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác