thumbnail - Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an tìm giải pháp về hộ chiếu mẫu mới
Duy Tân
Hà Nội

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an tìm giải pháp về hộ chiếu mẫu mới

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an nghiên cứu giải pháp về vấn đề liên quan hộ chiếu mẫu mới, tránh tác động bất lợi trong bối cảnh mở cửa, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác