thumbnail - Thủ tướng yêu cầu Quảng Nam tăng cường công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng
Cường bếu
Hà Nội

Thủ tướng yêu cầu Quảng Nam tăng cường công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Quảng Nam tiếp tục tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy chính quyền bảo đảm dân chủ, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác