thumbnail - Thủ tướng yêu cầu "siết' giám sát đào tạo sau đại học, xử lý nghiêm sai phạm
Thu Trang
Hà Nội

Thủ tướng yêu cầu "siết' giám sát đào tạo sau đại học, xử lý nghiêm sai phạm

(PLVN) - Thủ tướng lưu ý, phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học Việt Nam về số lượng và chất lượng phù hợp với chuẩn mực và thông lệ của khu vực và thế giới; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về đào tạo sau đại học, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác