thumbnail - “Thực chất giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn nhiều so với báo cáo”
Trường Sơn
Hà Nội

“Thực chất giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn nhiều so với báo cáo”

Thực chất kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 thấp hơn nhiều so với số báo cáo (94,94%), theo kết quả giám sát của cơ quan chuyên trách của Quốc hội.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác