thumbnail - Thực hiện ngay biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu bình ổn giá thịt lợn
Diệu Thúy
Hà Nội

Thực hiện ngay biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu bình ổn giá thịt lợn

Chính phủ yêu cầu cơ quan liên quan thực hiện ngay biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu thịt lợn, bình ổn giá.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác