thumbnail - Thực hiện NQ35: Cần ban hành quy định đặc thù ưu đãi đất để xã hội hóa GD
Lan đột biến
Hà Nội

Thực hiện NQ35: Cần ban hành quy định đặc thù ưu đãi đất để xã hội hóa GD

GDVN-Tỷ lệ trường mầm non NCL vẫn chưa đạt được như kỳ vọng, việc thu hút khu vực tư nhân đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập chưa đáp ứng yêu cầu.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác