thumbnail - Thực hiện tự chủ đại học: 32,7% trường tự đảm bảo chi thường xuyên và đầu tư
Duy Tân
Hà Nội

Thực hiện tự chủ đại học: 32,7% trường tự đảm bảo chi thường xuyên và đầu tư

TTO - Báo cáo của Bộ Giáo dục và đào tạo tại hội nghị về tự chủ đại học năm 2022 ngày 4-8, tới nay có 32,7% trường đại học tư đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư; 13,7% trường đảm bảo chi thường xuyên.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác