thumbnail - Thực phẩm bạn đang ăn có làm tăng nguy cơ ung thư vú không?
Quốc Cường
Hà Nội

Thực phẩm bạn đang ăn có làm tăng nguy cơ ung thư vú không?

Lối sống cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng hoặc giảm nguy cơ ung thư vú. Trong một nghiên cứu chỉ ra rằng một số loại thực phẩm có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh lên khoảng 20%.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác