thumbnail - Thương hiệu - sáng tạo hay chịu chết?
Minh DucTRan
Hà Nội

Thương hiệu - sáng tạo hay chịu chết?

Cầm trên tay quyển sách Cuộc chiến thương hiệu - Sáng tạo hay chịu chết?, tôi thật sự kinh ngạc vì cách tiếp cận mới lạ của tác giả Phạm Sông Thu - một nhà báo say nghề, một người làm truyền thông kinh nghiệm.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác