thumbnail - 'Thương ngày nắng về' 2 tập 51: Ông Hoàng Long 'cầu cứu' bà Kim Nhung
Lan đột biến
Hà Nội

'Thương ngày nắng về' 2 tập 51: Ông Hoàng Long 'cầu cứu' bà Kim Nhung

Trong ''Thương ngày nắng về'' phần 2 tập 51, ông Hoàng Long thừa nhận cần sự giúp đỡ của bà Nhung để bảo vệ Hoàng Kim, nhưng không chịu chấp nhận điều kiện của bà.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác