thumbnail - Thương ngày nắng về phần 2  tập 15: Thương tự tử, bà Hiền bắt Khánh trả nợ thay
Liên Hương
Hà Nội

Thương ngày nắng về phần 2 tập 15: Thương tự tử, bà Hiền bắt Khánh trả nợ thay

Trong "Thương ngày nắng về" phần 2 tập 15, bà Hiền cho rằng vì Khánh mà con gái mình phải tự tử, và tuyên bố vợ chồng Khánh phải cùng trả nợ cho Thương.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác