thumbnail - 'Thương ngày nắng về phần 2 tập 52: Trang chia tay Duy trong nước mắt
Cua Gạchhhh
Hà Nội

'Thương ngày nắng về phần 2 tập 52: Trang chia tay Duy trong nước mắt

Trong ''Thương ngày nắng về'' phần 2 tập 52, dù bà Nga đã tha thứ cho ông Hoàng Long nhưng Trang vẫn quyết định chia tay Duy vì không quên được bi kịch năm xưa.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác