thumbnail - Thưởng thức cà phê của hãng siêu xe Bugatti ở Anh
Duy Tân
Hà Nội

Thưởng thức cà phê của hãng siêu xe Bugatti ở Anh

Món cà phê đặc biệt tại Bugatti Ettore’s Espresso Shop ở London được phục vụ trong chiếc cốc làm từ sợi carbon.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác