thumbnail - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Đánh giá cán bộ phải thực chất
Viễn Đông
Hà Nội

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Đánh giá cán bộ phải thực chất

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đặt câu hỏi vì sao nhiều cán bộ bị kỷ luật, thậm chí ra tòa, trước đó đều được xếp loại hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác