thumbnail - Thường vụ Quốc hội ra thông báo mới việc mua lại 8 dự án BOT 'vỡ' doanh thu
Trường Sơn
Hà Nội

Thường vụ Quốc hội ra thông báo mới việc mua lại 8 dự án BOT 'vỡ' doanh thu

Theo kế hoạch, nội dung xem xét mua lại 8 dự án BOT bị vỡ doanh thu (Tiền Phong đã có loạt bài phản ánh) sẽ được trình để Quốc hội xem xét trong kỳ họp Quốc hội thứ 4 đang diễn ra, tuy nhiên nội du...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác