thumbnail - Thuyền cánh ngầm chạy hoàn toàn bằng sức người
Trường Sơn
Hà Nội

Thuyền cánh ngầm chạy hoàn toàn bằng sức người

Công ty Pháp phát triển mẫu thuyền cánh ngầm cho phép người dùng ngả ra sau và đạp, có thể lướt trên mặt nước với tốc độ 9 km/h.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác