thumbnail - Tỉ lệ sinh mổ tăng cao vì sản phụ sợ đau, sợ xấu, sợ... không trúng giờ đẹp
Cường bếu
Hà Nội

Tỉ lệ sinh mổ tăng cao vì sản phụ sợ đau, sợ xấu, sợ... không trúng giờ đẹp

TTO - Những năm gần đây, tỉ lệ sinh mổ tại Việt Nam gia tăng vũ bão, tập trung phần lớn ở nhóm bệnh viện tư nhân. Tại sao lại xảy ra tình trạng này?
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác